Zavřít menu

V Lubné započala rekonstrukce linky

Obrázek novinky

V podniku ZOD Lubná započaly práce na výstavbě nové posklizňové linky, která bude dokončena na žně 2021. Podnik se produkčně kromě klasických obilovin specializuje také na námelové žito pro farmaceutický průmysl. Veškeré stávající technologie byly zdemontovány a budou nahrazeny novou technologií, která zejména zahrnuje:

  • sušárnu zrnin LAW (výkon 10 t/hod)
  • čističku zrnin MAROT (výkon 70 t/hod)
  • dopravní cesty (výkon 60 t/hod)
  • optický třídič SATAKE (výkon 1 t/hod)

Na nové žně tak bude mít investor připravenou posklizňovou linku s technologiemi, které představují absolutní vrchol ve svých oblastech.

Související články