Technologie skladování v zemědělství

Technologie pro farmáře, prvovýrobce i velké zemědělské podniky a výkupy


Smaltované nádrže
Technologie skladování kejdy, kapalných hnojiv, atd.

Posklizňové linky - posklizňová úprava zrnin
Technologie skladování, sušení a čištění obilí a zrnin


SYMAGA - obilní sila  LAW - sušárny obilí  MAROT - čističky a předčističky obilí SCHMELZER - provzdušňovací zařízeníSKANDIA - ELEVATOR - dopravníky obilí  AGROMATIC - měření a monitoring