Zavřít menu

VSP Group, a.s., Rozsíčka - probíhající projekt

Obrázek novinky

Na průběhu listopadu 2020 započali práce v rámci rekonstrukce posklizňové linky v Rozsíčce pro společnost VSP Group, a.s. Rekonstrukce začala demontáží veškeré stávající technologie a následně došlo k montáži nové technologie vč. výstavby stavebních základů pro vnitřní zásobníky a sušárnu zrnin. Nová technologie obsahuje zejména následující zařízení:

  • sušárnu zrnin LAW typ SBC 7N (výkon 10 t/hod v pšenici)
  • čističku zrnin MAROT typ EAC 704 o výkonu 70 t/hod
  • dopravní cesty o výkonu 60 t/hod
  • vnitřní pozinkované zásobníky o kapacitě 4x80 tun

Díky velmi vysoké rychlosti práce našich montérů byla již na konci ledna 2021 stavba hotova po zámečnické stránce. V minulém týdnu došlo k rekonstrukci stávající rozvodny a velínu. Nyní je tak stavba připravena pro elektro zapojení všech pohonů a usazení nových rozvaděčů vč. ovládacích prvků.

V průběhu března bude rekonstrukce dokončena a předána investorovi k užívání. Obsluha linky bude mít dostatek času na seznámení se s novými technologiemi tak, aby žně 2021 proběhli maximálně efektivně a bez jakéhokoli problému. 

Související články