Zavřít menu

O společnosti

Firma SIAGRA s.r.o. se specializuje na dodávky strojů a zařízení pro posklizňovou úpravu, transport a skladování zrnin s celorepublikovým působením. 

Prohlédnout produkty
Obrázek
Historie Poznejte také

Naši historii

Obrázek

Společnost SIAGRA s.r.o. má jasnou a dlouhodobou historii, kterou započal Ing. Ladislav Šivic, který po studiích nastoupil do oddělení servisu a montáží v JZD Fryšták, kde měl na starost zejména oblast technologie sušení. Vzhledem ke znalostem a zkušenostem, začal zastupovat od roku 1995 značku RIELA, vyrábějící sušárny a další stroje pro úpravu zrnin.
Začátky nebyly jednoduché, protože nové investice do obilních sušáren, čističek, sil a jiné technologie se pro mnohé zdála nepotřebná či nadbytečná. Nicméně, díky usilovné práci, přímému kontaktu se zákazníky a také zvyšující se poptávce po kvalitně upraveném obilí, se dařilo zrealizovat první díla, která se stala odrazovým můstkem pro další působení na českém trhu.
Následující léta byla ve znamení dynamického rozvoje.  Stále vyšší poptávka si žádala vytvoření stabilního subjektu, který by se stal plnohodnotným partnerem pro realizace a dokázal uspokojit veškeré požadavky a přání investorů. 

V roce 2001 tak Ing. Ladislav Šivic a Ing. Miloslav Vinklárek založili společnost SIAGRA s.r.o., jejíž vlastnická struktura se od té doby změnila pouze v rámci předání pozice společníka a jednatele Ing. Miloslava Vinklárka na jeho syna Bc. Aleše Vinklárka.

Současnost
 

Současnost

Foto

Rozvíjející se firma potřebovala dodavatele, kteří budou v souladu s filozofií nově vzniklé firmy a kteří budou flexibilně reagovat na vývoj v oblasti posklizňové úpravy zrnin. Z tohoto důvodu začala firma v roce 2004 spolupracovat s holdingem CFCAI, který se díky své odbornosti a dlouhé tradici stal předním evropským výrobcem a exportérem sušáren a čističek zrnin.
Obchodní spoluprací firmy SIAGRA a skupiny CFCAI se dostala na český trh posklizňová technologie, která představovala a dodnes představuje, absolutní vrchol v oblasti sušení a čištění zrnin. Tato technologie je prezentována zejména značkami sušáren obilí LAW a čističek zrnin MAROT. Obě značky se díky svým kvalitám brzy staly oblíbenými jak u českých farmářů, tak u velkých zemědělských podniků a ZZN. V tomto období začala také firma spolupracovat a upevňovat vztahy i s jinými výrobci v daném oboru. Technologii čištění rozšířila o čističky s kruhovým pohybem sít od výrobce Schneider Jaquet  (SJC). V rámci technologie skladování navázala úzké spojení s celosvětovým lídrem ve výrobě pozinkovaných sil – společností SYMAGA. V následující letech se firma SIAGRA vyprofilovala v jednu z předních firem v oblasti posklizňové úpravy zrnin. Na základech, na kterých byla firma vybudována, zejména na poctivosti, vstřícnosti a spolehlivosti, stojí SIAGRA dodnes. I díky tomu v roce 2012 získala certifikaci v Registru solventních firem, patřících do exklusivní skupiny 0,2 % společností s nejvyšší úrovní kredibility a spolehlivosti za posledních 10 let v ČR.