Zavřít menu

Stavba dokončena: kompletní posklizňová linka v Radostíně

Společnost ZERAS a.s. hospodaří na výměře 1877 ha zemědělské půdy v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti v centru Českomoravské vysočiny, asi 15 kilometrů jihozápadně od Žďáru nad Sázavou. Produkce rostlinné výroby je dlouhodobě směřována pro potřeby živočišné výroby, zejména na stabilitu produkce a kvalitu objemných krmiv. Tržními plodinami jsou: řepka, kmín, brambory a část obilovin – osivo. Rozhodujícím odvětvím je chov krav, holštýnského plemene, s produkcí mléka.

Na žně 2023 vybudovala naše společnost pro ZERAS a.s. kompletní posklizňovou linku "na zelené louce" v Radostíně nad Oslavou, přičemž hlavními technologiemi jsou:

  • čistička zrnin SJC typ SNST 2150 (výkon 200 t/hod)
  • sušárna zrnin LAW typ SBC 10N (výkon 17 t/hod)
  • 5x obilní silo SYMAGA o celkovém objemu 3 940 m3
  • šrotovník SKIOLD typ SK 5000
  • dopravní cesty PRECO (výkon 100 t/hod)
  • příjmový koš (celopřejezdný) PRECO o rozměru 10x4 m
  • baterie 6 ks expedičních zásobníků o objemu 6x36 m3

V současnosti tak naleznete v Radostíně nad Oslavou posklizňovou linku, která zahrnuje nejlepší technologie v oblasti posklizňové úpravy zrnin.

#sušárny#čističky#sila#dopravníky#třídiče#rekonstrukce#novéposklizňovélinky   

Související články