Zavřít menu

V Rozsíčce roste nové skladování

Společnost VSP Group, a.s. sídlí ve městě Olešnice, která se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Ryze zemědělské zaměření podniku se časem rozrostlo o kovovýrobu a v roce 2009 o bioplynovou stanici, která navázala na zemědělskou produkci. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování zemědělských plodin, zejména na pšenici, ječmen, řepku, kukuřici, žito a brambory. Hospodaří na zhruba 2 460 ha zemědělské půdy situované do Českomoravské vrchoviny.

V roce 2020 proběhla ve středisku Rozsíčka rekonstrukce stávající posklizňové linky a nyní probíhá výstavba skladovacího sila SYMAGA na kuželové výsypce s kapacitou 517 tun. Uvedené silo bude vybaveno točitým schodištěm pro přístup na horní lávku a samozřejmostí je aktivní provzdušňování pomocí středotlakého ventilátoru. Skladovací sila SYMAGA představují absolutní vrchol nejen z hlediska precizního zpracování, ale také skrze unikátní zinkování 600g/m2, díky čemuž je zaručena velmi vysoká životnost zařízení. Plnění a vyskladnění sila je řešeno pomocí dopravníků PRECO, které jsou dimenzovány na výkon 60 t/hod.

Od letošního jara tak naleznete v Rozsíčce kompletní technologický celek SIAGRA v podobě:

  • sušárna zrnin LAW
  • čistička zrnin MAROT
  • dopravní cesty PRECO
  • vnitřní zásobníky SCHMELZER
  • venkovní silo SYMAGA

#sušárny#čističky#sila#dopravníky#třídiče#rekonstrukce#novéposklizňovélinky   

Související články