Zavřít menu

Nová výrobna krmných směsí SIAGRA v Obratani

AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani, se nachází na hranici Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Celkem spravuje 1 800 ha. V rostlinné výrobě je více jak 50% orné půdy využíváno k produkci krmných plodin včetně obilovin. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s produkcí mléka. Základ stáda tvoří 870 kusů dojnic černostrakatého holštýnského plemene a k tomu další navazující kategorie skotu.
V letošním roce se investor rozhodl vybudovat novou výrobnu krmných směsí SIAGRA, přičemž vsadil na naše osvědčené technologie v podobě:

  • nadzemní příjmový koš PRECO
  • dopravní cesty PRECO
  • šrotovník VM 37 (výkon 4-6 t/h)
  • překlopná míchačka PM (doba míchání 4 minuty + 1 minuta překlop)
  • 2x pozinkované silo na tvrdé komponenty (160 tun + 80 tun)
  • 2x pozinkované silo na foukané komponenty (2x34 m3)
  • 2x pozinkované expediční silo (2x20 m3)

Celá linka bude řízená pomocí PC řízení s možností vzdáleného přístupu.

#VKS#sušárny#čističky#sila#dopravníky#třídiče#rekonstrukce#novéposklizňovélinky  

Související články