Zavřít menu

Stavba dokončena: textilní zásobníky v Kolíně

Naše společnost se primárně zaměřuje na zemědělské posklizňové linky, nicméně často se věnujeme také průmyslovým aplikacím. Důkazem je poslední realizace pro společnost EUROVIA CS, a.s. v Kolíně. V rámci projektu proběhla instalace tří textilních zásobníků A.B.S pro skladovaní gumového granulátu, přičemž zásobníky jsou umístěny na tenzometrech. Zásobníky A.B.S. jsou vyrobeny z prodyšného polyesteru, který zaručuje konstantní kvalitu materiálu. Jedná se o technologii, které umožňuje ekonomicky skladovat veškeré druhy komodit a zároveň efektivně využívat prostor určený ke skladování.
Doprava je řešena strunovým dopravníkem Transitube o výkonu až 12 m3/hod.  Dávkování materiálu ze sila do dopravníku obstarává na míru vyrobený turniket (dávkovací zařízení). Celková skladovací kapacita nyní činí 41 m3.


#zemedělství#průmysl#sušárny#čističky#sila#dopravníky#třídiče#rekonstrukce#novéposklizňovélinky 

Související články